X

ייעוץ

איך לחזור לשוק העבודה בכל גיל?

אנשים פעילים ונמרצים מתקשים להסתגל לימי הפרישה מהעבודה ולכן רבים מהם מנסים לדחות ככל האפשר את הפרישה או למצוא עבודה חדשה לאחר מכן. היתרונות הרבים של עבודת ותיקים רבים ולכן יש לא מעט מעסיקים שמחפשים דווקא ותם. הם מבטיחים יציבות, הם מציעים מתינות שנרכשה עם הגיל והרבה מאוד ידע וניסיון חיים שעוזרים להם במצבים שמחייבים שיקול דעת מהיר ואורך רוח. זה נכון לעבודה כמו שירות לקוחות בדיוק כמו עבודה פקידותית, משום שההתמודדות עם בעיות שונות ולחצים בגלל משברים ועומס עבודה בדרך כלל לא גורמים להם לאבד את העשתונות ולתפקד פחות טוב. אלא שוותיקים בעבודה לא תמיד מוכנים לאתגרים העכשוויים שמצפים להם במקומות רבים וזה עשוי להרתיע אותם. משום כך, עליהם להתכונן לכך ולקבל ידע נוסף שיכין אותם לדרישות שעומדות בפניהם בכל מקום. כדי להשתלב טוב יותר במקומות עבודה כאלה מוצע לוותיקים קורס הכנה לראיון עבודה למבוגרים שהוא יוזמה ממשלתית שמבוצעת על ידי סוכנויות השמה שלהן ניסיון רב בתחום התעסוקה ומה שנדרש מעובדים בכל תחום.

מערכת

20.05.24