X

רמת גן: למה בית המשפט חייב את העירייה לשלם 55 אלף שקלים לתושבים?

העירייה הרסה מבנה מסוכן ברחוב ביאליק והוציאה צו להקמת גינה במקום. בעלי השטח התנגדו ובית המשפט קבע ש"הצו סותר את לשון החוק ואינו מידתי... יש תחושה של חוסר נוחות בכל הקשור לאופן שבו הופעל הכוח השלטוני". נכתב בפסק הדין

רמת גן: למה בית המשפט חייב את  העירייה לשלם 55 אלף שקלים לתושבים?
שטח ברחוב ביאליק ברמת גן צילום: מתוך הפייסבוק

שישה תושבים שבבעלותם שטח ברחוב ביאליק ברמת גן יקבלו סך של 55 אלף שקלים מהעירייה, בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, זאת לאחר שהעירייה הוציאה נגדם "צו שסותר את לשון החוק ואת תכליתו ואינו מידתי".

מהעתירה שהוגשה נגד עיריית רמת גן לבית המשפט לעניינים מקומיים עולה כי העירייה קבעה שמבנה ברחוב ביאליק מסוכן ונמצא בסכנת קריסה והתמוטטות ממשית. הבניין פונה ונהרס וכעבור חודש הוציאה העירייה צו גינון, כלומר היה בכוונתה להקים במקום גינה, לשתול עצים וצמחייה בשטח הבניין שנהרס, זאת למשך חמש שנים.

בעלי הקרקע התנגדו וטענו בעתירתם כי הצו שהוצא אינו חוקי. השופטת כריסטינה חילו אסעד ביטלה את צו הגינון שהוציאה העירייה וקבעה כי "הצו סותר את לשון החוק ואת תכליתו ואינו מידתי. בתמצית, נקבע כי לא התקיים התנאי הבסיסי להוצאת צו הגינון מאחר שהשטח אינו 'מגרש ריק'".

עוד קבעה השופטת כי נקבע כי "הצו אינו מידתי ופוגע בזכות הקניין החוקתית במידה העולה על הנדרש... יש במשקלם המצטבר של האירועים בתיק זה, לפני הוצאת צו הגינון וגם במהלך ההתדיינות, כדי לעורר תחושה של חוסר נוחות הקשורה באופן שבו הופעל הכוח השלטוני כלפי האזרחים בסדרת האירועים מושא קרקע זו".

בסופו של דבר קבעה השופטת: "אני סבורה שבקשת העוררים ושכר הטרחה בו נשאו או התחייבו לשאת מידתי וסביר וכולל את ההוצאות ההכרחיות לשם ניהול ההליך. אני מוצאת אפוא לקבל את הבקשה כמעט במלואה". העירייה חויבה לשלם לעותרים סך של כ-55 אלף שקלים.

ליעד אילני, חבר האופוזיציה, מסר: "היות וראש העירייה, כרמל שאמה הכהן, מכופף את שומרי הסף בעירייה שוב ושוב ומאלץ אותם לפעול נגד החוק, בכוונתי לפנות לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים ולבקש שיחזיר לקופת העירייה מכיסו את כלל ההוצאות ששופטים פסקו לעירייה בשנתיים האחרונות במספר הליכים שהתנהלו נגד העירייה. מדובר במאות אלפי ש"ח בגין התנהלותו העבריינית".

ליעד אילני כרמל שאמה הכהן רמת גן

art