דף הבית / כללי / מפסידים בלבד

מפסידים בלבד

u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05e0u05d7u05dcu05ea u05d9u05d4u05d5u05d3u05d4 u05deu05deu05d7u05d5u05d6 u05d3u05e8u05d5u05dd u05d0' u05e9u05dc u05dcu05d9u05d2u05d4 u05d1', u05d9u05e6u05d0u05d4 u05dcu05deu05e9u05d7u05e7 u05d7u05d5u05e5 u05deu05d5u05dc u05d4u05d1u05dcu05eau05d9 u05deu05e0u05d5u05e6u05d7u05ea u05deu05d0u05d5u05e8 u05d9u05d4u05d5u05d3u05d4. u05d4u05deu05e7u05d5u05deu05d9u05d9u05dd u05e2u05dcu05d5 u05dcu05d9u05eau05e8u05d5u05df u05e9u05dc 2:0 u05e2u05d5u05d3 u05d1u05deu05d7u05e6u05d9u05ea u05d4u05e8u05d0u05e9u05d5u05e0u05d4, u05d0u05da u05d0u05dcu05e0u05d5u05e8 u05d0u05dcu05d9u05d9u05d1 u05d5u05d1u05e2u05d9u05d8u05ea u05e2u05d5u05e0u05e9u05d9u05df u05de- 11 u05deu05d8u05e8u05d9u05dd u05e9u05dc u05d9u05e0u05d9u05d1 u05e1u05d1u05d2, u05d0u05d9u05d6u05e0u05d5 u05d0u05ea u05d4u05eau05d5u05e6u05d0u05d4 u05e9u05deu05d5u05e0u05d4 u05d3u05e7u05d5u05ea u05dcu05e1u05d9u05d5u05dd u05d4u05deu05e9u05d7u05e7. u05dbu05e9u05d4u05d9u05d4 u05e0u05d3u05deu05d4 u05e9u05d4u05e7u05d1u05d5u05e6u05d4 u05eau05e6u05dcu05d9u05d7 u05e1u05d5u05e3 u05e1u05d5u05e3 u05dcu05dcu05e7u05d8 u05e0u05e7u05d5u05d3u05d4, u05d4u05d2u05d9u05e2 u05d4u05e9u05e2u05e8 u05d4u05deu05e0u05e6u05d7 u05e9u05dc u05d0u05d5u05e8 u05d9u05d4u05d5u05d3u05d4, u05d3u05e7u05d4 u05dcu05e1u05d9u05d5u05dd u05d4u05deu05e9u05d7u05e7. u05d4u05e7u05d1u05d5u05e6u05d4 u05e9u05e4u05eau05d7u05d4 u05d0u05ea u05d4u05e2u05d5u05e0u05d4 u05e2u05dd u05e9u05e0u05d9 u05e0u05d9u05e6u05d7u05d5u05e0u05d5u05ea, u05e1u05d5u05e4u05e8u05ea u05dbu05d1u05e8 u05d7u05deu05d9u05e9u05d4 u05d4u05e4u05e1u05d3u05d9u05dd u05e8u05e6u05d5u05e4u05d9u05dd, u05d5u05deu05d3u05d5u05e8u05d2u05ea u05d1u05deu05e7u05d5u05dd u05d4- 13 u05e2u05dd 6 u05e0u05e7u05d5u05d3u05d5u05ea u05d1u05dcu05d1u05d3. u05d1u05deu05d7u05d6u05d5u05e8 u05d4u05e7u05e8u05d5u05d1 u05eau05d0u05e8u05d7 u05d4u05e7u05d1u05d5u05e6u05d4 u05d0u05ea u05e9u05deu05e9u05d5u05df u05dbu05e4u05e8 u05e7u05d0u05e1u05dd u05deu05d4u05e6u05deu05e8u05ea.
u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05d4u05e0u05d5u05e2u05e8 u05e9u05dc u05d4u05deu05d5u05e2u05d3u05d5u05df u05e1u05d9u05d9u05deu05d4 u05d1u05eau05d9u05e7u05d5 1:1 u05d0u05ea u05deu05e9u05d7u05e7 u05d4u05d7u05d5u05e5 u05e9u05dcu05d4 u05deu05d5u05dc u05deu05e2u05dcu05d4 u05d0u05d3u05d5u05deu05d9u05dd. u05deu05d0u05d5u05e8 u05deu05dcu05dbu05d0 u05dbu05d1u05e9 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e2u05e8 u05d4u05deu05d0u05d6u05df u05d1u05d3u05e7u05d4 u05d4- 79. u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05e0u05e2u05e8u05d9u05dd u05d2', u05e0u05d9u05e6u05d7u05d4 2:0 u05d0u05ea u05e6u05e4u05e8u05d9u05e8u05d9u05dd u05d7u05d5u05dcu05d5u05df u05deu05e9u05e2u05e8u05d9u05dd u05e9u05dc u05d0u05e8u05d9u05d0u05dc u05d0u05d1u05e8u05d4u05deu05d5u05d1 u05d5u05e8u05d5u05e2u05d9 u05e2u05d5u05d1u05d3u05d9u05d4.
u05d1u05deu05d7u05d5u05d6 u05d4u05deu05e7u05d1u05d9u05dc, u05d3u05d5u05d5u05e7u05d0 u05dbu05e9u05d4u05d9u05d4 u05e0u05d3u05deu05d4 u05e9u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05e9u05d9u05dbu05d5u05df u05d4u05deu05d6u05e8u05d7 u05e2u05d5u05dcu05d4 u05e2u05dc u05d3u05e8u05da u05d4u05deu05dcu05da u05d0u05d7u05e8u05d9 u05e9u05e0u05d9u05e6u05d7u05d4 u05e4u05e2u05deu05d9u05d9u05dd u05e8u05e6u05d5u05e3, u05d4u05d2u05d9u05e2 u05d4u05e4u05e1u05d3 u05d1u05d9u05eau05d9 u05dbu05d5u05d0u05d1 u05d1u05deu05d9u05d5u05d7u05d3 1:0 u05dcu05d1u05d9u05ea u05e9u05deu05e9, u05dbu05e9u05d4u05e9u05e2u05e8 u05d4u05d9u05d7u05d9u05d3 u05d1u05deu05e9u05d7u05e7 u05e0u05dbu05d1u05e9 u05e2u05deu05d5u05e7 u05d1u05eau05d5u05da u05eau05d5u05e1u05e4u05ea u05d4u05d6u05deu05df, u05dcu05deu05e2u05e9u05d4 u05d1u05d3u05e7u05d4 u05d4- 96. u05d4u05e7u05d1u05d5u05e6u05d4 u05e9u05d9u05d7u05e7u05d4 u05dcu05deu05e2u05dcu05d4 u05de- 70 u05d3u05e7u05d5u05ea, u05d1u05e2u05e9u05e8u05d4 u05e9u05d7u05e7u05e0u05d9u05dd u05d0u05d7u05e8u05d9 u05d4u05e8u05d7u05e7u05eau05d5 u05e9u05dc u05d9u05e9u05e8u05d0u05dc u05d3u05deu05e7u05d4 u05d1u05dbu05e8u05d8u05d9u05e1 u05d0u05d3u05d5u05dd, u05dbu05d1u05e8 u05d1u05d3u05e7u05d4 u05d4- 19. u05e9u05d9u05dbu05d5u05df u05deu05d3u05d5u05e8u05d2u05ea u05d1u05deu05e7u05d5u05dd u05d4- 12, u05d5u05eau05e0u05e1u05d4 u05dcu05d7u05d6u05d5u05e8 u05d0u05dc u05deu05e1u05dcu05d5u05dc u05d4u05e0u05d9u05e6u05d7u05d5u05e0u05d5u05ea u05d1u05deu05d7u05d6u05d5u05e8 u05d4u05e7u05e8u05d5u05d1 u05dbu05e9u05eau05e6u05d0 u05dcu05deu05e9u05d7u05e7 u05d7u05d5u05e5 u05deu05d5u05dc u05e9u05dbu05e0u05eau05d4 u05d1u05eau05d7u05eau05d9u05ea, u05deu05dbu05d1u05d9 u05d1u05d0u05e8 u05e9u05d1u05e2.
u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05d4u05e0u05d5u05e2u05e8 u05e9u05dc u05d4u05deu05d5u05e2u05d3u05d5u05df, u05e0u05d9u05e6u05d7u05d4 4:2 u05d0u05ea u05e7u05e8u05d9u05ea u05e2u05e7u05e8u05d5u05df. u05d9u05d5u05e0u05eau05df u05e7u05e8u05d4 u05e2u05dd u05e9u05dcu05d5u05e9u05e2u05e8 u05d5u05d9u05e0u05d9u05d1 u05deu05dcu05e7u05dd, u05dbu05d1u05e9u05d5 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e2u05e8u05d9u05dd u05dcu05d6u05dbu05d5u05eau05d4. u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05e0u05e2u05e8u05d9u05dd u05d1', u05d4u05e9u05d9u05d2u05d4 u05e0u05d9u05e6u05d7u05d5u05df u05d3u05e8u05deu05d8u05d9 4:3 u05e2u05dc u05d0.u05e1 u05deu05d5u05dc u05d7u05d5u05dcu05d5u05df, u05d0u05d7u05e8u05d9 u05e9u05d7u05d5u05dcu05d5u05df u05dbu05d1u05e8 u05d4u05d5u05dcu05d9u05dbu05d4 3:0. u05e1u05d4u05e8 u05e7u05d5u05df, u05e2u05d9u05d3u05d5 u05d0u05d1u05d9u05e1u05e8u05d5u05e8, u05d2u05d9u05d0 u05d1u05dbu05e8 u05d5u05d0u05d9u05eau05d9 u05d2u05e8u05d5u05e4u05d9, u05dbu05d1u05e9u05d5 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e2u05e8u05d9u05dd.
u05d2u05dd u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05de.u05e1 u05e8u05d0u05e9u05d5u05df u05dcu05e6u05d9u05d5u05df u05deu05dcu05d9u05d2u05d4 u05d2', u05d9u05e6u05d0u05d4 u05deu05d0u05d5u05dbu05d6u05d1u05ea u05deu05e1u05d5u05e3 u05d4u05e9u05d1u05d5u05e2 u05d4u05d0u05d7u05e8u05d5u05df, u05dbu05e9u05d4u05e4u05e1u05d9u05d3u05d4 u05d1u05d7u05d5u05e5 3:2 u05dcu05dcu05d5u05d3. u05d0u05dcu05e2u05d3 u05d3u05df u05e2u05dd u05e6u05deu05d3 u05deu05d4u05d9u05e8 u05e2u05dd u05e4u05eau05d9u05d7u05ea u05d4u05deu05d7u05e6u05d9u05ea u05d4u05e9u05e0u05d9u05d9u05d4, u05d0u05d9u05d6u05df u05dc- 2:2, u05d0u05da u05d4u05deu05d9u05dcu05d4 u05d4u05d0u05d7u05e8u05d5u05e0u05d4 u05d4u05d9u05d9u05eau05d4 u05e9u05dc u05dcu05d5u05d3, u05e2u05dd u05e9u05e2u05e8 u05e0u05d9u05e6u05d7u05d5u05df u05d1u05d3u05e7u05d4 u05d4- 81. u05d1u05deu05d7u05d6u05d5u05e8 u05d4u05e7u05e8u05d5u05d1 u05eau05d0u05e8u05d7 u05e8u05d0u05e9u05d5u05df u05dcu05e6u05d9u05d5u05df u05d0u05ea u05deu05d5u05dcu05d9u05dbu05ea u05d4u05d8u05d1u05dcu05d4 u05deu05d2u05d3u05e8u05d4.
u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05d4u05e0u05d5u05e2u05e8 u05e9u05dc u05e8u05deu05ea u05d0u05dcu05d9u05d4u05d5 u05d4u05d1u05d9u05e1u05d4 6:0 u05d0u05ea u05d1u05e0u05d9 u05d0u05d9u05dcu05ea u05e2u05dd u05e9u05e2u05e8u05d9u05dd u05e9u05dc u05deu05d0u05e8u05d9u05d4 u05d2u05d5u05dcu05e0u05d8u05d0u05d5, u05d9u05e8u05d9u05df u05d0u05e9u05dbu05e0u05d6u05d9, u05d5u05e6u05deu05d3u05d9u05dd u05e9u05dc u05d9u05d5u05d2u05d1 u05deu05e9u05d4 u05d5u05d2u05d9u05d0 u05deu05e1u05d4. u05d1u05deu05e9u05d7u05e7 u05d1u05d5 u05e0u05dbu05d1u05e9u05d5 11 u05e9u05e2u05e8u05d9u05dd, u05e0u05d9u05e6u05d7u05d4 u05e7u05d1u05d5u05e6u05ea u05e0u05e2u05e8u05d9u05dd u05d0', u05e9u05dc u05d4u05deu05d5u05e2u05d3u05d5u05df 6:5 u05e2u05dd u05e6u05deu05d3u05d9u05dd u05e9u05dc u05e9u05dcu05d5u05e9u05d4 u05e9u05d7u05e7u05e0u05d9u05dd: u05d6u05d9u05d5 u05e9u05d0u05e7u05d9, u05d6u05d9u05d5 u05d7u05d3u05d3 u05d5u05d4u05d1u05d8u05d4 u05d2u05deu05d1u05e8.
u05eau05deu05d5u05e0u05d5u05ea: 6.u00a0
7.u00a0

u05d0u05dcu05d9u05d9u05d1, u05e9u05e2u05e8 u05e9u05dcu05d0 u05d4u05e1u05e4u05d9u05e7- u05e6u05d9u05dcu05d5u05dd u05d0u05dcu05d9 u05e9u05deu05d5u05d0u05dcu05d9 u05d3u05d0u05d1u05dc u05e4u05e1
u05e1u05d1u05d2- u05e6u05d9u05dcu05d5u05dd u05d3u05d0u05d1u05dc u05e4u05e1

  יש לכם תלונה דחופה או משהו שחשוב לטפל בו? פנו למייל האדום של "גל גפן" ggdesk@d-news.co.il


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל ggdesk@d-news.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

יחצ kfc

ראשון לציון: לכל אוהבי KFC, סניף חדש עומד להיפתח בעיר ב- G City