n "בוטיק נדל"ן" | גל גפן
בוטיק נדל"ן

בבדיקה שערכנו מצאנו כי היכולת של סוכני המשרד להשקיע את הפעולות השיווקיות במציאת קונים ומוכרים בשלים, יחד עם ההיכרות שלהם עם האזור, מאפשרת להם להביא לסגירת עסקאות איכותיות בזמן מהיר.

משרד התיווך בחולון, פועל בשנים האחרונות כקו התיווך הראשון של תושבי האזור ואלה המעוניינים לעבור אליו. את הצלחת המשרד ניתן לזקוף בין היתר למאמצי השיווק שמפעילים הסוכנים בעת עבודה על נכס או אל מול לקוח המעוניין לרכוש אחד כזה.