דף הבית / אוכל / גספצ'ו עגבניות עם טונה אדומה ומוצרלה

גספצ'ו עגבניות עם טונה אדומה ומוצרלה

u05d2u05e1u05e4u05e6'u05d5 u05d4u05d5u05d0 u05deu05e8u05e7 u05e7u05e8 u05d4u05e2u05e9u05d5u05d9 u05deu05e2u05d2u05d1u05e0u05d9u05d5u05ea u05d1u05e9u05dcu05d5u05ea u05d5u05deu05eau05d5u05e7u05d5u05ea. u05d1u05deu05e0u05d4 u05d4u05d6u05d5, u05deu05eau05d5u05d5u05e1u05e4u05d9u05dd u05dcu05deu05e8u05e7 u05d2u05dd u05d8u05d5u05e0u05d4 u05e6u05e8u05d5u05d1u05d4 u05d5u05deu05d5u05e6u05e8u05dcu05d4, u05deu05d4 u05e9u05d4u05d5u05e4u05da u05d0u05ea u05d4u05deu05e0u05d4 u05dcu05deu05d5u05e8u05dbu05d1u05ea u05d0u05d1u05dc u05dbu05d6u05d5 u05e9u05e9u05d5u05d5u05d4 u05d0u05ea u05d4u05deu05d0u05deu05e5.rnrnu05deu05e6u05e8u05dbu05d9u05dd:rnu05d7u05e6u05d9 u05e7u05d9u05dcu05d5 u05e9u05e8u05d9 u05eau05deu05e8rn1 u05e9u05df u05e9u05d5u05dd u05dbu05eau05d5u05e9u05d4rnu05e8u05d1u05e2 u05dbu05d5u05e1 u05e9u05deu05df u05d6u05d9u05earn2 u05dbu05e4u05d5u05ea u05e1u05dcu05e8u05d9 u05e7u05d5u05d1u05d9u05d5u05earnu05d0u05d5u05e8u05d2u05e0u05d5 u05d8u05e8u05d9 6-7 u05e2u05dcu05d9u05ddrnu05e7u05d8u05e9u05d5u05e4 u05dcu05e4u05d9 u05d4u05d8u05e2u05dd (u05dbu05d3u05d9 u05dcu05d4u05d2u05d9u05e2 u05dcu05deu05eau05d9u05e7u05d5u05ea u05d4u05e8u05e6u05d5u05d9u05d4)rnu05d7u05d5u05deu05e5 u05eau05e4u05d5u05d7u05d9u05dd- u05dbu05e4u05d9u05ea u05e7u05d8u05e0u05d4rn2 u05d9u05d7u05d9u05d3u05d5u05ea u05e4u05dcu05e4u05dc u05d0u05d3u05d5u05dd u05deu05eau05d5u05e7 u05d1u05d9u05e0u05d5u05e0u05d9rn100 u05d2u05e8u05dd u05d8u05d5u05e0u05d4 u05d0u05d3u05d5u05deu05d4 u05d8u05e8u05d9u05d9u05d4rnu05e9u05d5u05deu05e9u05d5u05dd u05e9u05d7u05d5u05e8 u05dcu05d1u05dfrn1 u05dbu05e4u05d9u05ea u05d7u05e8u05d3u05dc u05d3u05d9u05d6'u05d5u05dfrnu05deu05d5u05e6u05e8u05dcu05d4 u05d1u05d9u05d9u05d1u05d9 (6 u05dbu05d3u05d5u05e8u05d9u05dd u05e7u05d8u05e0u05d9u05dd)rn2 u05d1u05d9u05e6u05d9u05ddrnu05e7u05deu05d7 u05dcu05e6u05d9u05e4u05d5u05d9rnu05e4u05e0u05e7u05d5 (u05e4u05d9u05e8u05d5u05e8u05d9 u05dcu05d7u05dd)rnu05dcu05d7u05dd u05dbu05e4u05e8u05d9 u05dcu05deu05e8u05e7 (u05dcu05d4u05d2u05e9u05ea u05d4u05deu05e8u05e7 u05d1u05eau05d5u05da u05d4u05dcu05d7u05dd)rnrnu05d0u05d5u05e4u05df u05d4u05d4u05dbu05e0u05d4:rnu05d2u05e1u05e4u05e6'u05d5: u05deu05dbu05e0u05d9u05e1u05d9u05dd u05dcu05d1u05dcu05e0u05d3u05e8 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e8u05d9, u05e9u05d5u05dd, u05e1u05dcu05e8u05d9, u05e4u05dcu05e4u05dc ,u05d7u05d5u05deu05e5 ,u05eau05e4u05d5u05d7u05d9u05dd ,u05e7u05d8u05e9u05d5u05e4 ,u05d0u05d5u05e8u05d2u05e0u05d5, u05e9u05deu05df u05d6u05d9u05ea u05d5u05deu05dcu05d7 u05e4u05dcu05e4u05dc (u05dcu05e4u05d9 u05d4u05d8u05e2u05dd).rnu05d8u05d5u05d7u05e0u05d9u05dd u05e2u05d3 u05dcu05e7u05d1u05dcu05ea u05deu05e8u05e7u05dd u05d0u05d7u05d9u05d3. u05dcu05d0u05d7u05e8 u05deu05dbu05df u05deu05e1u05e0u05e0u05d9u05dd u05d5u05deu05e7u05e8u05e8u05d9u05dd.rnu05dcu05d5u05e7u05d7u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05dcu05d7u05dd u05d4u05dbu05e4u05e8u05d9, u05d9u05e9 u05dcu05e8u05d5u05e7u05df u05d0u05ea u05d4u05e4u05e0u05d9u05dd u05d5u05dcu05d9u05d9u05d1u05e9 u05d1u05eau05e0u05d5u05e8 u05d0u05ea u05d4u05dcu05d7u05dd u05dcu05deu05e9u05da 10 u05d3u05e7u05d5u05ea u05d1u05d7u05d5u05dd u05e9u05dcrn180 u05deu05e2u05dcu05d5u05ea.rnu05deu05d5u05d6u05d2u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05d2u05e1u05e4u05e6'u05d5 u05d4u05deu05e7u05d5u05e8u05e8 u05dcu05eau05d5u05da u05d4u05dcu05d7u05dd u05d4u05dbu05e4u05e8u05d9.rnu05d8u05d5u05e0u05d4 u05e6u05e8u05d5u05d1u05d4:rnu05deu05e9u05e8u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05d8u05d5u05e0u05d4 u05e2u05dd u05d7u05e8u05d3u05dc u05d3u05d9u05d6'u05d5u05df, u05deu05e6u05e4u05d9u05dd u05d1u05e9u05e0u05d9 u05e1u05d5u05d2u05d9 u05d4u05e9u05d5u05deu05e9u05d5u05dd.rnu05e6u05d5u05e8u05d1u05d9u05dd u05e2u05dc u05deu05d7u05d1u05ea u05dcu05deu05e9u05da u05d3u05e7u05d4 u05dbu05dc u05e6u05d3.rnu05dcu05d0u05d7u05e8 u05deu05dbu05df u05deu05d5u05e6u05d9u05d0u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05d8u05d5u05e0u05d4 u05d4u05e6u05e8u05d5u05d1u05d4 u05deu05d4u05deu05d7u05d1u05ea u05d5u05dcu05d0u05d7u05e8 u05e7u05d9u05e8u05d5u05e8 u05e4u05d5u05e8u05e1u05d9u05dd u05e2u05dc u05e6u05dcu05d7u05ea u05d1u05e6u05d5u05e8u05ea u05deu05e0u05d9u05e4u05d4.rnu05deu05d5u05e6u05e8u05dcu05d4 u05e7u05e8u05d9u05e1u05e4u05d9u05ea:rnu05deu05dbu05d9u05e0u05d9u05dd u05d1u05dcu05d9u05dcu05d4 u05dcu05e6u05d9u05e4u05d5u05d9 u05deu05e7u05deu05d7 u05d1u05d9u05e6u05d9u05dd u05deu05dcu05d7 u05d5u05e4u05dcu05e4u05dc (u05dcu05e4u05d9 u05d4u05d8u05e2u05dd).rnu05d8u05d5u05d1u05dcu05d9u05dd u05d1u05d1u05dcu05d9u05dcu05d4 u05d0u05ea u05d4u05deu05d5u05e6u05e8u05dcu05d4, u05dcu05d0u05d7u05e8 u05deu05dbu05df u05d8u05d5u05d1u05dcu05d9u05dd u05d1u05e4u05e0u05e7u05d5 ( u05e4u05d9u05e8u05d5u05e8u05d9 u05dcu05d7u05dd)rnu05d5u05deu05d8u05d2u05e0u05d9u05dd u05d1u05e9u05deu05df u05e2u05deu05d5u05e7 u05e2u05d3 u05dcu05e7u05d1u05dcu05ea u05e6u05d1u05e2 u05d6u05d4u05d1u05d4u05d1 u05d5u05e6u05d9u05e4u05d5u05d9 u05e7u05e8u05d9u05e1u05e4u05d9.rnu05d4u05d2u05e9u05d4:rnu05deu05e0u05d9u05d7u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05dcu05d7u05dd u05e2u05dd u05d4u05deu05e8u05e7 u05d2u05e1u05e4u05e6'u05d5 u05e2u05dc u05d4u05e6u05dcu05d7u05ea, u05dcu05d9u05d3u05d5 u05deu05e0u05d9u05d7u05d9u05dd u05e4u05e8u05d5u05e1u05d5u05ea u05e9u05dc u05d8u05d5u05e0u05d4 u05e6u05e8u05d5u05d1u05d4 u05d1u05e6u05d5u05e8u05d4 u05deu05e0u05d9u05e4u05d4rnu05d5u05dbu05d3u05d5u05e8u05d9 u05deu05d5u05e6u05e8u05dcu05d4 u05e7u05e8u05d9u05e1u05e4u05d9u05dd, u05deu05e7u05e9u05d8u05d9u05dd u05d0u05ea u05d4u05d2u05e1u05e4u05e6'u05d5 u05e2u05dd u05e4u05e8u05d5u05e1u05d5u05ea u05e0u05e7u05d8u05e8u05d9u05e0u05d4 u05d5u05e0u05d2u05d9u05e2u05d5u05ea u05e9u05deu05df u05d6u05d9u05ea u05d5u05deu05d2u05d9u05e9u05d9u05dd.rnrn rnrn rnrn rnrn rnrn 

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל REPORT@GAL-GEFEN.CO.IL

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

d840b8fb-fd2d-426e-b70d-9bfa40ed6f79

יצאנו לבדוק: הסופגניות הכי שוות ומושחתות

תפריט נגישות