לפני שהיינו שלך/ וינגייט ליסה | גל גפן
דף הבית / חדש על המדף / לפני שהיינו שלך/ וינגייט ליסה

לפני שהיינו שלך/ וינגייט ליסה

קטגוריה: ספרות מתורגמת הוצאה: מודן
u05e8u05b4u05d9u05dcu202d u202cu05e4u05d5u05b9u05e1u202d u202cu05d5u05d0u05e8u05d1u05e2u05eau202d u202cu05d0u05d7u05d9u05d4u202d u202cu05d2u05d3u05dcu05d9u05ddu202d u202cu05e2u05dcu202d u202cu05e1u05d9u05e8u05eau202d u202cu05deu05d2u05d5u05e8u05d9u05ddu202d u202cu05e7u05d8u05e0u05d4u202d u202cu05e9u05d1u05e0u05d4u202d u202cu05d0u05d1u05d9u05d4u05dd. u202cu05e0u05d5u05e3u202d u202cu05d9u05dcu05d3u05d5u05eau05d4u202d u202cu05d4u05d5u05d0u202d u202cu05e0u05d4u05e8u202d u202cu05d4u05deu05d9u05e1u05d9u05e1u05d9u05e4u05d9, u202cu05d5u05d4u05deu05d9u05ddu202d u202cu05d4u05ddu202d u202cu05deu05d2u05e8u05e9u202d u202cu05d4u05deu05e9u05d7u05e7u05d9u05ddu202d u202cu05d4u05d9u05d7u05d9u05d3u202d u202cu05e9u05d4u05d9u05d0u202d u202cu05deu05dbu05d9u05e8u05d4. u202cu05deu05e6u05d9u05d0u05d5u05eau202d u202cu05d7u05d9u05d9u05d4u202d u202cu05deu05e9u05eau05e0u05d4u202d u202cu05d1u05e2u05e8u05d1u202d u202cu05e1u05d5u05e2u05e8u202d u202cu05d0u05d7u05d3u202d u202cu05d1u05e9u05e0u05ea u202c1939, u202cu05dbu05d0u05e9u05e8u202d u202cu05d0u05d9u05deu05d4u202d u202cu05dbu05d5u05e8u05e2u05eau202d u202cu05dcu05dcu05d3u05eau202d u202cu05eau05d0u05d5u05deu05d9u05ddu202d u202cu05d5u05d0u05d1u05d9u05d4u202d u202cu05e0u05d0u05dcu05e5u202d u202cu05dcu05d4u05d1u05d4u05d9u05dcu05d4u05bcu202d u202cu05dcu05d1u05d9u05eau202d u202cu05d4u05d7u05d5u05dcu05d9u05dd. u202cu05d7u05deu05e9u05eau202d u202cu05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05ddu202d u202cu05e9u05e0u05e9u05d0u05e8u05d9u05ddu202d u202cu05dcu05d1u05d3u202d u202cu05e2u05dcu202d u202cu05d4u05e1u05d9u05e8u05d4u202d u202cu05e0u05dcu05e7u05d7u05d9u05ddu202d u202cu05e2u05dcu2013u05d9u05d3u05d9u202d u202cu05e9u05d5u05d8u05e8u05d9u05ddu202d u202cu05d5u05deu05d5u05e2u05d1u05e8u05d9u05ddu202d u202cu05dcu05deu05d5u05e1u05d3u202d u202cu05d1u05e2u05d9u05e8u202d u202cu05deu05deu05e4u05d9u05e1, u202cu05d8u05e0u05e1u05d9. u202cu05deu05d4u05e8u202d u202cu05deu05d0u05d5u05d3u202d u202cu05d4u05ddu202d u202cu05deu05d1u05d9u05e0u05d9u05ddu202d u202cu05e9u05dcu05deu05e8u05d5u05eau202d u202cu05deu05d4u202d u202cu05e9u05d4u05d5u05d1u05d8u05d7u202d u202cu05dcu05d4u05dd, u202cu05deu05d8u05e8u05eau202d u202cu05e9u05d4u05d5u05eau05ddu202d u202cu05e9u05ddu202d u202cu05d4u05d9u05d0u202d u202cu05dcu05d0u202d u202cu05dcu05d4u05d7u05d6u05d9u05e8u05ddu202d u202cu05dcu05d7u05d9u05e7u202d u202cu05d4u05d5u05e8u05d9u05d4u05ddu202d u202cu05d4u05d1u05d9u05d5u05dcu05d5u05d2u05d9u05dd.rnrnu202cu05d0u05b5u05d9u05d9u05d1u05b6u05e8u05b4u05d9u202d u202cu05e1u05b0u05d8u05b8u05e4u05d5u05b9u05e8u05d3u202d u202cu05d4u05d9u05d0u202d u202cu05e2u05d5u05e8u05dbu05eau2013u05d3u05d9u05dfu202d u202cu05e9u05d0u05e4u05eau05e0u05d9u05eau202d u202cu05e9u05deu05e1u05d5u05deu05e0u05eau202d u202cu05dbu05deu05d9u202d u202cu05e9u05eau05deu05e9u05d9u05dau202d u202cu05d0u05eau202d u202cu05d4u05e9u05d5u05e9u05dcu05eau202d u202cu05d4u05e4u05d5u05dcu05d9u05d8u05d9u05eau202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d4. u202cu05dbu05d0u05e9u05e8u202d u202cu05d4u05d9u05d0u202d u202cu05d7u05d5u05d6u05e8u05eau202d u202cu05dcu05d1u05d9u05eau202d u202cu05d9u05dcu05d3u05d5u05eau05d4u202d u202cu05d1u05e2u05e7u05d1u05d5u05eau202d u202cu05d4u05d4u05d9u05d3u05e8u05d3u05e8u05d5u05eau202d u202cu05d1u05deu05e6u05d1u202d u202cu05d1u05e8u05d9u05d0u05d5u05eau05ddu202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05e1u05d1u05eau05d4u202d u202cu05d2u202du00b4u202cu05d5u05d3u05d9u202d u202cu05d5u05e9u05dcu202d u202cu05d0u05d1u05d9u05d4, u202cu05deu05e4u05d2u05e9u202d u202cu05deu05e7u05e8u05d9u202d u202cu05e2u05ddu202d u202cu05e7u05e9u05d9u05e9u05d4u202d u202cu05d1u05e9u05ddu202d u202cu05deu05d9u05d9u202d u202cu05deu05d8u05dcu05d8u05dcu202d u202cu05d0u05eau202d u202cu05e2u05d5u05dcu05deu05d4. u202cu05d0u05d9u05dcu05d5u202d u202cu05e1u05d5u05d3u05d5u05eau202d u202cu05deu05d5u05e1u05eau05e8u05d9u05ddu202d u202cu05d1u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d4u202d u202cu05d4u05deu05d9u05d5u05d7u05e1u05ea? u202cu05deu05d3u05d5u05e2u202d u202cu05e1u05d1u05eau05d4u202d u202cu05deu05d5u05e4u05d9u05e2u05d4u202d u202cu05d1u05eau05e6u05dcu05d5u05ddu202d u202cu05d9u05e9u05dfu202d u202cu05e9u05e0u05deu05e6u05d0u202d u202cu05d1u05e8u05e9u05d5u05eau202d u202cu05deu05d9u05d9? u202cu05dbu05d9u05e6u05d3u202d u202cu05deu05e1u05deu05dbu05d9u05ddu202d u202cu05e8u05e9u05deu05d9u05d9u05ddu202d u202cu05deu05deu05e2u05d5u05e0u05d5u05eau202d u202cu05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05ddu202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05d8u05e0u05e1u05d9u202d u202cu05e7u05e9u05d5u05e8u05d9u05ddu202d u202cu05dcu05e2u05e0u05d9u05d9u05df? u202cu05d5u05deu05d4u05d9u202d u202cu05e0u05e7u05d5u05d3u05eau202d u202cu05d4u05d4u05e9u05e7u05d4u202d u202cu05d1u05d9u05dfu202d u202cu05e1u05d9u05e4u05d5u05e8u05d4u202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05e8u05d9u05dcu202d u202cu05dcu05d1u05d9u05dfu202d u202cu05e1u05d1u05eau05d4u202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05d0u05d9u05d9u05d1u05e8u05d9? u202crnrnu05dcu05e4u05e0u05d9u202d u202cu05e9u05d4u05d9u05d9u05e0u05d5u202d u202cu05e9u05dcu05dau202d u202cu05deu05d1u05d5u05e1u05e1u202d u202cu05e2u05dcu202d u202cu05e1u05d9u05e4u05d5u05e8u05d4u202d u202cu05d4u05d0u05deu05d9u05eau05d9u202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05e8u05e9u05eau202d u202cu05d1u05eau05d9u202d u202cu05d9u05eau05d5u05deu05d9u05ddu202d u202cu05e9u05e2u05e1u05e7u05d4u202d u202cu05d1u05d7u05d8u05d9u05e4u05eau202d u202cu05d9u05dcu05d3u05d9u05ddu202d u202cu05e2u05e0u05d9u05d9u05ddu202d u202cu05deu05deu05e9u05e4u05d7u05d5u05eau05d9u05d4u05ddu202d u202cu05d4u05d1u05d9u05d5u05dcu05d5u05d2u05d9u05d5u05eau202d u202cu05d5u05deu05dbu05d9u05e8u05eau05ddu202d u202cu05dcu05deu05e9u05e4u05d7u05d5u05eau202d u202cu05e2u05e9u05d9u05e8u05d5u05eau202d.rnrnu05d6u05d4u05d5u202d u202cu05e8u05d5u05deu05dfu202d u202cu05deu05e8u05eau05e7u202d u202cu05d5u05deu05e8u05d2u05e9u202d u202cu05e2u05dcu202d u202cu05d0u05d4u05d1u05eau202d u202cu05d4u05d5u05e8u05d9u05dd, u202cu05e2u05dcu202d u202cu05d0u05d5u05deu05e5u202d u202cu05dcu05d9u05d1u05ddu202d u202cu05e9u05dcu202d u202cu05d9u05dcu05d3u05d9u05ddu202d u202cu05d5u05e2u05dcu202d u202cu05dbu05dau202d u202cu05e9u05dcu05e2u05d5u05dcu05ddu202d u202cu05dcu05d0u202d u202cu05deu05d0u05d5u05d7u05e8u202d u202cu05deu05d3u05d9u202d u202cu05dcu05d2u05dcu05d5u05eau202d u202cu05d0u05eau202d u202cu05d4u05d0u05deu05eau202d. u202c

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל joffe.dana@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

ראנץ פלאפל

פלאפל המבורגר