דף הבית / ייעוץ / שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה

שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה

u05e9u05d0u05dcu05d4

u05d1u05eau05d9u05d4 u05e9u05dcu05d5u05dd, u05d0u05e0u05d7u05e0u05d5 u05d4u05d5u05e8u05d9u05dd u05dcu05e9u05e0u05d9 u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd u05d1u05e0u05d9 9 u05d5-11. u05d1u05dbu05dc u05e4u05e2u05dd u05e9u05d0u05e0u05d7u05e0u05d5 u05e8u05d5u05e6u05d9u05dd u05dcu05e2u05e9u05d5u05ea u05deu05e9u05d4u05d5 u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d9 u05dbu05deu05d5 u05d9u05e6u05d9u05d0u05d4 u05dcu05d8u05d9u05d5u05dc u05d0u05d5 u05d1u05d9u05e7u05d5u05e8 u05deu05e9u05d5u05eau05e3, u05d0u05e0u05d7u05e0u05d5 u05d6u05d5u05dbu05d9u05dd u05dcu05d4u05eau05e0u05d2u05d3u05d5u05ea u05e0u05d7u05e8u05e6u05ea. u05e2u05d3 u05dbu05deu05d4 u05dcu05d4u05dbu05e8u05d9u05d7 u05d5u05dcu05d3u05e8u05d5u05e9 u05deu05d4u05dd u05dcu05d1u05d5u05d0 u05d0u05eau05e0u05d5?

u00a0

u05eau05e9u05d5u05d1u05d4

u05d4u05e9u05d2u05ea u05e9u05d9u05eau05d5u05e3 u05e4u05e2u05d5u05dcu05d4 u05e9u05dc u05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd u05dcu05e4u05e2u05d9u05dcu05d5u05d9u05d5u05ea u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d9u05d5u05ea u05d4u05d5u05dcu05dbu05ea u05d5u05e0u05e2u05e9u05d9u05ea u05e7u05e9u05d4 u05d9u05d5u05eau05e8 u05d5u05d9u05d5u05eau05e8 u05dbu05dbu05dc u05e9u05d4u05d2u05d9u05dc u05e2u05d5u05dcu05d4. u05d3u05d9u05d0u05dcu05d5u05d2 u05e2u05dd u05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd u05d4u05e0u05d1u05e0u05d4 u05deu05d2u05d9u05dc u05e6u05e2u05d9u05e8 u05deu05e1u05d9u05d9u05e2 u05dcu05d9u05dcu05d3u05d9u05dd u05d5u05dcu05d4u05d5u05e8u05d9u05dd u05dcu05d4u05d1u05d9u05df u05d0u05d7u05d3 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e0u05d9. u05d7u05e9u05d5u05d1 u05dcu05d4u05d9u05d5u05ea u05d2u05deu05d9u05e9u05d9u05dd u05d5u05dcu05d0 u05e0u05d5u05e7u05e9u05d9u05dd u05d1u05dbu05dc u05deu05e2u05e8u05dbu05ea u05d9u05d7u05e1u05d9u05dd u05d5u05dcu05d4u05eau05d9u05d9u05d7u05e1 u05dcu05e8u05e6u05d5u05e0u05d5u05ea u05d5u05dcu05e8u05d2u05e9u05d5u05ea u05e9u05dc u05dbu05dc u05d4u05e6u05d3u05d3u05d9u05dd. u05eau05e4u05e7u05d9u05d3u05dbu05dd u05dbu05d4u05d5u05e8u05d9u05dd u05dcu05d4u05e6u05d9u05e2 u05d5u05d0u05e3 u05dcu05d4u05d7u05dcu05d9u05d8 u05deu05eau05d9 u05deu05eau05d7u05e9u05d1u05d9u05dd u05d1u05e8u05e6u05d5u05df u05d9u05dcu05d3u05d9u05dbu05dd u05d5u05deu05eau05d9 u05dcu05d0 u05deu05eau05d7u05e9u05d1u05d9u05dd, u05d0u05d9u05df u05d4u05dd u05d9u05dbu05d5u05dcu05d9u05dd u05dcu05d4u05dbu05eau05d9u05d1 u05dcu05dbu05dd u05d0u05ea u05d4u05eau05d5u05dbu05e0u05d9u05ea, u05d0u05d1u05dc u05d4u05dd u05d9u05dbu05d5u05dcu05d9u05dd u05d5u05e6u05e8u05d9u05dbu05d9u05dd u05dcu05d4u05d1u05d9u05df u05e2u05d3 u05dbu05deu05d4 u05d7u05e9u05d5u05d1 u05dcu05dbu05dd u05d4u05deu05e4u05d2u05e9u05d9u05dd u05d4u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05d9u05d9u05dd. u05d0u05eau05dd u05d9u05dbu05d5u05dcu05d9u05dd u05d1u05d4u05d9u05d5u05d5u05e2u05e6u05d5u05ea u05d0u05d9u05eau05dd u05dcu05d7u05e9u05d5u05d1 u05d9u05d7u05d3 u05e2u05dc u05e4u05e2u05d9u05dcu05d5u05ea u05e9u05eau05e2u05e0u05d9u05d9u05df u05d0u05ea u05dbu05d5u05dcu05dbu05dd, u05d0u05da u05d0u05dc u05eau05d5u05d5u05eau05e8u05d5 u05e2u05dc u05d0u05d5u05eau05d4 u05e4u05e2u05d9u05dcu05d5u05d9u05d5u05ea u05e9u05d7u05e9u05d5u05d1u05d4 u05dcu05dbu05dd. u05d9u05e9u05e0u05df u05e1u05d9u05d1u05d5u05ea u05e8u05d1u05d5u05ea u05dcu05d7u05d5u05e1u05e8 u05e9u05d9u05eau05d5u05e3 u05e4u05e2u05d5u05dcu05d4 u05e2u05dd u05d4u05d4u05d5u05e8u05d9u05dd u05dbu05deu05d5: u05deu05e8u05d3 u05d4u05d2u05d9u05dc, u05d7u05e9u05e9 u05dcu05d4u05d9u05d7u05e9u05e3 u05dcu05deu05e7u05d5u05dd u05d1u05dcu05eau05d9 u05deu05d5u05dbu05e8 u05d5u05d9u05d3u05d5u05e2, u05d4u05e2u05d3u05e4u05ea u05d1u05e0u05d9 u05d2u05d9u05dcu05dd u05d0u05d5 u05d0u05d9u05e9u05d9u05d5u05eau05dd. u05d4u05d3u05d3u05d9u05d5u05ea, u05dbu05d1u05d5u05d3, u05d0u05deu05e4u05eau05d9u05d4 u05d5u05d4u05eau05deu05d3u05d4 u05d9u05e1u05d9u05d9u05e2u05d5 u05dcu05dbu05dd u05d1u05e7u05d1u05dcu05ea u05e9u05d9u05eau05d5u05e3 u05e4u05e2u05d5u05dcu05d4.

u05e9u05d0u05dcu05d4

u05d1u05eau05d9u05d4 u05e9u05dcu05d5u05dd, u05d0u05e9u05eau05d9 u05d5u05d0u05e0u05d9 u05d4u05eau05e8u05d7u05e7u05e0u05d5 u05deu05d0u05d5u05d3 u05d6u05d4 u05deu05d6u05d5 u05d5u05dcu05d0u05d7u05e8u05d5u05e0u05d4 u05d0u05e0u05d9 u05d0u05e4u05d9u05dcu05d5 u05e0u05e9u05d0u05e8 u05d9u05d5u05eau05e8 u05e9u05e2u05d5u05ea u05d1u05e2u05d1u05d5u05d3u05d4. u05dcu05d8u05e2u05deu05d9 u05d0u05e9u05eau05d9 u05deu05d2u05d6u05d9u05deu05d4 u05d1u05deu05e2u05d5u05e8u05d1u05d5u05ea u05d9u05eau05e8 u05e9u05dcu05d4 u05d1u05dbu05dc u05d4u05e7u05e9u05d5u05e8 u05dcu05dcu05d9u05deu05d5u05d3u05d9u05dd u05e9u05dc u05d1u05e0u05e0u05d5 u05d4u05e2u05d5u05dcu05d4u05dcu05d7u05d8u05d9u05d1u05ea u05d4u05d1u05d9u05e0u05d9u05d9u05dd, u05d4u05d9u05d0 u05e2u05d9u05d9u05e4u05d4 u05d5u05deu05d5u05eau05e9u05ea u05deu05d4u05d4u05eau05e2u05e1u05e7u05d5u05ea u05d1u05d5 u05d5u05deu05eau05dcu05d5u05e0u05e0u05ea u05e9u05d0u05e0u05d9 u05d1u05dbu05dcu05dc u05dcu05d0 u05deu05e2u05d5u05e8u05d1. u05e9u05e0u05d9u05e0u05d5 u05deu05eau05d5u05e1u05dbu05dcu05d9u05dd u05d5u05e2u05e6u05d1u05e0u05d9u05d9u05dd u05e8u05d5u05d1 u05d4u05d6u05deu05df.

u00a0

u05eau05e9u05d5u05d1u05d4

u05d6u05d5u05d2u05d5u05ea u05e8u05d1u05d9u05dd u05deu05eau05d5u05d5u05dbu05d7u05d9u05dd u05d5u05e8u05d1u05d9u05dd u05e1u05d1u05d9u05d1 u05e0u05d5u05e9u05d0 u05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd. u05d7u05d5u05e1u05e8 u05d4u05d4u05e1u05dbu05deu05d4 u05deu05eau05e2u05e6u05dd u05dbu05d0u05e9u05e8 u05d1u05d9u05df u05d1u05e0u05d9 u05d4u05d6u05d5u05d2 u05d9u05e9u05e0u05dd u05e7u05d5u05e0u05e4u05dcu05d9u05e7u05d8u05d9u05dd u05e1u05d1u05d9u05d1 u05e0u05d5u05e9u05d0u05d9u05dd u05d0u05d7u05e8u05d9u05dd. u05dcu05e2u05d9u05eau05d9u05dd u05deu05e0u05d9u05d7u05d9u05dd u05d1u05e0u05d9 u05d4u05d6u05d5u05d2 u05e9u05d4u05e1u05d9u05d1u05d4 u05dcu05deu05e8u05d9u05d1u05d5u05ea u05e0u05e2u05d5u05e6u05d4 u05d1u05d0u05d7u05d3 u05d4u05d9u05dcu05d3u05d9u05dd, u05dbu05e9u05dcu05deu05e2u05e9u05d4 u05d4u05d1u05e2u05d9u05d4 u05e2u05deu05d5u05e7u05d4 u05d9u05d5u05eau05e8 u05d5u05deu05e6u05d1u05d9u05e2u05d4 u05e2u05dc u05deu05e2u05e8u05dbu05ea u05d9u05d7u05e1u05d9u05dd u05dcu05e7u05d5u05d9u05d4 u05d1u05d9u05df u05d4u05d4u05d5u05e8u05d9u05dd. u05e2u05dcu05d9u05d9u05da u05dcu05d1u05d7u05d5u05df u05d0u05ea u05deu05d4u05d5u05ea u05d4u05e7u05d5u05e0u05e4u05dcu05d9u05e7u05d8 u05d1u05d9u05e0u05da u05d5u05d1u05d9u05df u05d0u05e9u05eau05da u05d5u05dcu05d1u05d3u05d5u05e7 u05d4u05d0u05dd u05d4u05d5u05d0 u05e7u05e9u05d5u05e8 u05dcu05d0u05d9u05e0u05d8u05e8u05d0u05e7u05e6u05d9u05d5u05ea u05d1u05d9u05df u05d1u05e0u05d9 u05d4u05d1u05d9u05ea u05d1u05deu05e9u05e4u05d7u05eau05da. u05d9u05eau05dbu05df u05e9u05d1u05d9u05df u05d0u05e9u05eau05da u05d5u05d4u05d1u05df u05e7u05d9u05d9u05dd u05e7u05e9u05e8 u05d3u05d9u05e4u05d5u05d6u05d9, u05dbu05dcu05d5u05deu05e8 u05e7u05e9u05e8 u05d4u05d3u05d5u05e7 u05deu05d9u05d3u05d9 u05e9u05dc u05deu05e2u05d5u05e8u05d1u05d5u05ea u05d9u05eau05e8 u05d5u05d9u05d7u05e1u05d9 u05e7u05d9u05e8u05d1u05d4 u05d4u05d3u05d5u05e7u05d9u05dd u05deu05d9u05d3u05d9, u05deu05d4 u05e9u05d2u05d5u05e8u05dd u05dcu05da u05dcu05d4u05eau05e8u05d7u05e7 u05deu05d0u05e9u05eau05da u05d5u05dcu05d4 u05dcu05d4u05eau05e7u05e8u05d1 u05d9u05d5u05eau05e8 u05dcu05d1u05e0u05dbu05dd. u05dbu05dbu05dc u05e9u05d0u05e9u05eau05da u05deu05e8u05d2u05d9u05e9u05d4 u05deu05eau05d5u05e1u05dbu05dcu05ea u05deu05deu05e2u05e8u05dbu05ea u05d4u05d9u05d7u05e1u05d9u05dd u05d1u05d9u05e0u05d9u05dbu05dd, u05d4u05d9u05d0 u05deu05eau05e7u05e8u05d1u05ea u05d9u05d5u05eau05e8 u05dcu05d1u05e0u05dbu05dd u05d5u05dbu05dbu05dc u05e9u05d4u05d9u05d0 u05deu05eau05e7u05e8u05d1u05ea u05d0u05dcu05d9u05d5 u05d5u05deu05e2u05d5u05e8u05d1u05ea, u05d0u05eau05d4 u05deu05e8u05d2u05d9u05e9 u05deu05eau05d5u05e1u05dbu05dc u05d5u05dbu05eau05d5u05e6u05d0u05d4 u05deu05dbu05da u05deu05eau05e8u05d7u05e7. u05d1u05e8u05d9u05d7u05d4 u05d0u05d9u05e0u05d4 u05e4u05eau05e8u05d5u05df, u05d9u05eau05dbu05df u05e9u05e9u05d5u05eau05e4u05d5u05ea u05e9u05dcu05da u05eau05e4u05d7u05d9u05ea u05deu05deu05e2u05d5u05e8u05d1u05d5u05ea u05d4u05d9u05eau05e8 u05e9u05dc u05d0u05e9u05eau05da. u05e8u05d0u05e9u05d9u05ea u05e2u05dcu05d9u05d9u05da u05dcu05d4u05d1u05d9u05df u05d0u05ea u05d4u05deu05e6u05d1 u05d5u05dcu05d4u05dbu05d9u05e8 u05d1u05d0u05d7u05e8u05d9u05d5u05ea u05e9u05dc u05dbu05dc u05d0u05d7u05d3 u05deu05dbu05dd u05dcu05d1u05e2u05d9u05d4. u05e2u05dcu05d9u05dbu05dd u05dcu05e9u05d5u05d7u05d7 u05e2u05dc u05d4u05deu05e6u05d1 u05d5u05dcu05d4u05d9u05d5u05ea u05e9u05d5u05eau05e4u05d9u05dd u05d1u05dbu05dc u05d4u05e0u05d5u05d2u05e2 u05dcu05e2u05e0u05d9u05d9u05e0u05d9 u05d4u05deu05e9u05e4u05d7u05d4. u05d1u05deu05d9u05d3u05d4 u05d5u05d4u05deu05e6u05d1 u05dcu05d0 u05d9u05e9u05eau05e4u05e8 u05e2u05dcu05d9u05dbu05dd u05dcu05e9u05e7u05d5u05dc u05e4u05e0u05d9u05d9u05d4 u05dcu05d9u05d9u05e2u05d5u05e5 u05deu05e7u05e6u05d5u05e2u05d9.

u05e9u05d0u05dcu05d5u05ea u05dcu05deu05d3u05d5u05e8 u05e0u05d0 u05dcu05d4u05e4u05e0u05d5u05ea u05dcu05d1u05eau05d9u05d4 [email protected], u05d8u05dc: 6899298 u2013 054n

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל [email protected]

אולי יעניין אותך גם:

קרדיט: Josh Willink באתר PEXELS

שינה במהלך הריון: אתגרים ופתרונות

תפריט נגישות